Mám rakovinu, ale v budoucnosti chci mít děti – jaké mám možnosti?

Protinádorová léčba s sebou může nést celou řadu následků. Mimo jiné může mít vliv i na plodnost. Ne každá onkologická terapie však ovlivní plodnost stejným způsobem.

Díky rozvoji nových diagnostických metod se v současnosti daří odhalit velké množství nádorových onemocnění již v časných stadiích. Za použití moderních léčebných postupů může být zároveň podstatná část pacientů ze svého onemocnění vyléčena, případně mohou tito nemocní dosáhnout dlouhodobé remise. Tím současně stoupá i počet osob, u kterých je při onkologické léčbě nutné pomýšlet na zachování plodnosti.

Jak onkologická léčba ovlivňuje plodnost

Jednotlivé typy protinádorové léčby mohou mít na plodnost různý vliv. Pravděpodobnost jejího poškození záleží mimo jiné na typu a stadiu onkologického onemocnění či věku pacienta. V některých případech může být plodnost ovlivněna pouze dočasně, jindy se naopak jedná o trvalý stav. Efekt jednotlivých typů protinádorové léčby může být následující:

  • Operační léčba: Plodnost může být postižena při chirurgickém odstranění vaječníků, dělohy či varlat. Možností, jak ji zachovat, která se ovšem týká jen přesně definované skupiny pacientek a pacientů, je plodnost zachovávající chirurgický výkon.
  • Chemoterapie: Její vliv záleží na typu léčby a také na její konkrétní dávce. Svou roli hraje i věk pacientky. Mezi látky, které nejvýrazněji ovlivňují plodnost, patří především tzv. alkylační cytostatika a platinové deriváty. U žen se poškození vaječníků často projeví změnami v menstruačním cyklu, v některých případech se po skončení chemoterapie může stav opět spontánně upravit.
  • Radioterapie: Při léčbě zářením je důležité, na kterou část těla je léčba směřována, jak velká část je ozařována, i to, jakou dávku pacient dostává. Masivní dávky záření mohou například ničit některá nebo i všechna vajíčka ve vaječnících.
  • Další typy protinádorové terapie: Hormonální terapie, která je užívaná například při nádorech prsu, může plodnost také ovlivňovat. Její efekt bývá však často přechodný a po skončení léčby může být plodnost opět obnovena.

Možnosti zachování plodnosti u žen

Při protinádorové léčbě se nabízí několik možností, např.:

  • Kryokonzervace: metoda využívající zmražení a uchování vajíček nebo embryí pro jejich pozdější využití. 
  • Stínění záření: vaječníky jsou během radioterapie stíněny tak, aby byly vystaveny co možná nejmenšímu množství záření.
  • Chirurgické řešení: různé výkony mohou pomoci ochránit plodnost, jedním z příkladů může být i tzv. transpozice vaječníků, při které jsou vaječníky během operace vypreparovány a přesunuty do jiné polohy, kde mohou být lépe chráněny před ozařováním.

Možnosti zachování plodnosti u mužů

  • Kryokonzervace spermatu: zamrazení mužských pohlavních buněk umožňuje jejich pozdější použití.
  • Stínění záření: v případě mužů by pro zachování plodnosti měla být před zářením stíněna varlata.

Blýská se na lepší časy?

Kryokonzervace jako metoda zachování plodnosti se využívá již řadu let. Má však i své nevýhody. V případě ženských vajíček bývá problematické, že nepřežívají zamražení tak dobře jako lidská embrya. U embryí je však potřeba, aby byla vajíčka nejdříve oplodněna a až poté zamražena. Ovšem ne každá z pacientek má v době diagnózy partnera, dalším faktem je, že ne všechny vztahy vydrží těžkosti spojené s onkologickou terapií. Při kryokonzervaci vajíček navíc platí, že ženy si tento zdravotnický výkon musí hradit z vlastních prostředků. V současnosti se však chystá legislativní změna, po které by mělo od roku 2022 zmrazení vajíček a jejich uchování po dobu deseti let být pacientkám před onkologickou léčbou hrazeno zdravotními pojišťovnami. Novela zákona o veřejném zdravotní pojištění nyní čeká na podpis prezidenta republiky.

(viv)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři