Návrat rakoviny prsu – klíč je v genech

U jednoho z pěti pacientů (drtivou většinu tvoří ženy) s rakovinou prsu dojde časem ke znovuvzplanutí nemoci. Zhoubné bujení může opětovně vypuknout na různých místech těla. Britští vědci oznámili, že už vědí, proč se tak děje.

Karcinom prsu je vůbec nejčastějším novotvarem, který je u českých žen diagnostikován. Jeho vývoj je rozdělen na několik klinických stadií. V čím dřívější etapě se na něj přijde, tím lépe. U stadia 0 (označovaného také jako in situ) dosahuje pětileté přežití dokonce 100 %. Díky zavedení plošného screeningu (preventivního vyšetření) v ČR výrazně stoupl podíl odhalených nádorů prsu právě v tomto stadiu. Kromě mamografie je velmi důležité i provádění pravidelného samovyšetření. Co byste na svých prsou neměla nalézt?

  • Hmatný útvar (bulku), který tam dříve nebyl.
  • Krvavý výtok z bradavky.
  • Vtažení kůže bradavky či prsu.
  • Červenou pokožku ňadra (přičemž nemáte teplotu).
  • Šupinatou kůži, která je křehká a snadno krvácí.

 Tyto příznaky nemusí vždy nutně znamenat přítomnost nádoru. Každopádně je však konzultujte se svým praktikem či gynekologem.

Vodítkem jsou mutace

Britští výzkumníci zmapovali geny tisícovky pacientů se zhoubným nádorem prsu. 161 osobám z této skupiny se rakovina po vyléčení vrátila. „Objevili jsme mutace, které provázejí opakovaně se vracející případy zhoubného bujení a jsou naopak vzácné u jedinců, u kterých ke znovu objevení nemoci nedošlo,“ říká doktorka Lucy Yatesová, vedoucí výzkumu. Domnívá se, že právě tyto mutace spolu s těmi získanými během rozvoje rakoviny určují, kteří lidé budou více náchylní k návratu choroby. 

V jiné formě 

Genetický podklad vzniku nádorů je důležitý nejen z hlediska předpovídání pravděpodobnosti opakování zhoubného bujení. Pozorovaná poškození genů jsou totiž místem, na které může v budoucnu cílit léčba. „Můžeme lépe vybrat správnou terapii a předejít tak zbytečnému nasazení léků u pacientů, kteří by z nich neměli žádný užitek,“ říká dr. Peter Naredi, spolupředsedající evropského kongresu o rakovině. Studie také poukazuje na to, že navrátivší se rakovinné bujení by lékaři měli považovat za jinou jednotku než původní nádor. Neměli by tedy spoléhat pouze na informace, které mají o prvotním tumoru.

(marz)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři