Ozařování při rakovině plic. Jak využít jeho přínosy a zbytečně netrpět

Radioterapie (léčba zářením) při rakovině plic sleduje různé cíle. Pokaždé však jde o prodloužení a zkvalitnění života nemocného. Případné vedlejší účinky přitom nemusíte jen trpně snášet. Žádejte řešení!

Při šanci na úplné uzdravení mohou lékaři ozařování použít jako doplněk k radikální chirurgické operaci, popřípadě jako její náhradu. Tyto postupy mohou být doplněny ještě chemoterapií (podáváním léků). Když už nádor příliš pokročil a není naděje na uzdravení, je možné použít ozařování jako léčbu paliativní, která prodlužuje a zkvalitňuje život nemocných.

Ozařování je jednou ze základních složek onkologické léčby a neobejde se bez důkladného plánování. Po provedení všech potřebných vyšetření nastává doba, kdy se lékařské týmy scházejí a diskutují o nejvhodnější léčbě nebo kombinaci léčebných přístupů v daném případě. Posuzují přitom:

 • charakter, pokročilost a stupeň šíření nádorového onemocnění,
 • celkový zdravotní stav pacienta, jeho věk, kondici a očekávání.

Jak se ozařuje?

Ozařování může být provedeno standardní technikou, při které je vytyčeno ozařovací pole a poté je vystavováno záření o určené intenzitě. Směr ozařování lékaři vždy volí tak, aby byly co nejméně zasaženy okolní tkáně, zejména ty, které jsou na ozařování velmi citlivé. To jsou například:

 • mozek,
 • srdce,
 • střeva.

Další možností je stereotaktické ozařování, při kterém je záření vysíláno z více zdrojů tak, aby se paprsky křížily přímo v místě nádoru. Tím se minimalizuje dopad záření na zdravé tkáně při dosažení maximálního účinku na nádorovou tkáň.

Někdy je vhodná brachyterapie – ozařování vložením radioaktivních zrn, v tomto případě do průdušek.

Nežádoucí účinky se dají zmírnit

Během ozařování se mohou dostavit nežádoucí účinky, například:

 • podráždění ozářené kůže,
 • únava a slabost,
 • nevolnost,
 • bolest v krku nebo zánět sliznice dutiny ústní,
 • obtížné nebo bolestivé polykání,
 • kašel,
 • ztráta ochlupení v ozařovaném místě,
 • bolest na hrudi.

Neznamená to však, že byste měli tiše trpět a své obtíže hrdinsky tajit. Nežádoucí účinky vždy oznamte lékaři a žádejte léčbu. Ještě před započetím ozařování je vhodné navštívit ambulanci hojení ran, kde vám budou doporučeny účinné přípravky k předcházení popálení kůže.

(pez)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři