Pacientův průvodce chemoterapií: co očekávat?

Diagnóza rakovina zní zlověstně, ale díky pokrokům v medicíně má čím dál častěji šťastný konec. Přesto je s léčbou spojeno mnoho obav a předsudků. Připravili jsme pro vás proto malého průvodce, který vám pomůže porozumět, co vás při léčbě rakoviny čeká.

Diagnóza rakovina zní zlověstně, ale díky pokrokům v medicíně má čím dál častěji šťastný konec. Přesto je s léčbou spojeno mnoho obav a předsudků. Připravili jsme pro vás proto malého průvodce, který vám pomůže porozumět, co vás při léčbě rakoviny čeká.

Typů řešení rakoviny je více – chirurgické, radioterapie, chemoterapie, hormonální směr a v poslední době i stále se rozvíjející cílená léčba. My se dnes zaměříme na chemoterapii, která přes to, že se využívá již řadu let, má stále své nezastupitelné místo u řady nádorových onemocnění.

Snaha neškodit tělu 

Chemoterapie ničí nádorové buňky a tím zabraňuje jejich dalšímu množení. Bohužel při tom působí i na zdravé buňky, zejména na ty, které se přirozeně rychle množí. Proto lidé, kteří prošli tímto procesem, přicházejí o vlasy, řasy či obočí. Protokoly, podle kterých je chemoterapie podávaná, však prošly v minulosti mnoha změnami. Dnes jsou chemoterapeutika dávkována v duchu maximálního efektu za minimálních nežádoucích účinků.

Možnosti aplikace 

Existuje mnoho druhů chemoterapie. Léky mohou být taktéž aplikovány různou formou:

  • Orální podání. Přípravky podávané ústy ve formě tablet, gelů či tekutin mohou být vstřebány buď v žaludku, nebo již v dutině ústní pod jazykem. Některé léky se z různých důvodů ústy podat nedají – prostředí žaludku je pro ně příliš kyselé nebo nemohou být přes sliznice vstřebány.
  • Podkožní injekce. Při této aplikaci se využívají krátké tenké jehly, jako například pro inzulín při diabetu. V léčbě onkologických onemocnění se podkožní podání využívá zejména pro cílenou léčbu.
  • Intravenózní chemoterapie. Podání léku přímo do žíly zajišťuje jeho rychlý přístup do organismu a možnost okamžitého působení. Většina chemoterapeutik je podávána právě touto cestou. Přípravky mohou být podány v jedné dávce (bolus), která účinkuje od pár minut po několik hodin. Kontinuální infuze může být aplikována po mnoho dní i týdnů. Existují také přenosné pumpy, které lék do žíly dodávají průběžně.

Jak dlouho léčba trvá

To, jak bude chemoterapie trvat dlouho, závisí na mnoha faktorech. Typ nádoru, rozsah onemocnění a přítomnost postižení lymfatických uzlin či metastáz jsou jen některé z nich. Důležité je také zvážit toxicitu podaného léku a množství jeho nežádoucích účinků. Zejména to ale záleží na tom, jak je chemoterapie úspěšná a jestli na ni pacient odpovídá.

Hodnocení úspěšnosti

Dopad léčby se hodnotí podle čtyř stupňů odpovědi organismu:

  1. Úplná odpověď – nádorové ložisko zcela zmizelo a nejsou žádné další známky nemoci.
  2. Částečná odpověď – nádor se zmenšil o více než 50 %, ale známky choroby zůstávají.
  3. Přetrvávající onemocnění – velikost nádorového ložiska zůstává neměnná.
  4. Progrese onemocnění – tumor se zvětšuje a na léčbu nijak nereaguje.

Toto hodnocení se dělá mezi léčebnými cykly. Pokud se nádor zvětšuje, chemoterapie je zastavena a pacient je převeden na jiný typ léčby.

(jez)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři