Základní fakta o chemoterapii

Pokud vás v rámci onkologické léčby čeká chemoterapie, pravděpodobně budete mít smíšené pocity. Je přirozené mít z tohoto typu léčby obavy, ale můžete si být jistí, že chemoterapie má za sebou dlouhý seznam úspěšných výsledků. Od 50. let minulého století pomohla nespočtu pacientů. Mnoho dnešních léčiv je výrazně šetrnějších a má větší účinnost než jejich starší předchůdci.

Mezi chemoterapeutika řadíme více než 100 léčiv, která mají za cíl likvidaci nádorových buněk. Jejich mechanismus účinku může být rozdílný, avšak zjednodušeně lze říct, že chemoterapie zastavuje růst nebo množení nádorových buněk.

Většina těchto léčiv se podává intravenózně (nitrožilně), ať už formou infuze, anebo jehlou přímo do žíly. Nicméně nejde o jediný způsob podání léků. Můžete se setkat i s klasickými tabletami, výjimečně i s jinými formami, například s aplikací léku do podkoží či do svalu. 

Typ chemoterapie, který vám bude podán, závisí na několika faktorech. V prvé řadě je důležitý druh nádorového onemocnění, dále velikost nádoru a jeho případné rozšíření prostřednictvím vzdálených ložisek (metastázy). Protože zkušenosti během let ukázaly, že některé kombinace chemoterapeutik přináší lepší výsledky a zničí víc rakovinných buněk, často se podává více typů léků najednou. V těchto případech mluvíme o chemoterapeutických režimech – v nich ustálené kombinace léčiv zahrnují i běžné dávky a způsob jejich podávání a často mají i svá označení.

Chemoterapie se v mnoha případech nepoužívá samotná, ale společně s jinými terapeutickými postupy neboli modalitami. Typicky jde o chirurgické odstranění nádoru nebo o radioterapii (ozařování). Pokud je chemoterapie podána před operací nebo ozařováním, mluvíme o neoadjuvantní léčbě. Cílem je v tomto případě zmenšení nádoru. Může se však podávat i po operaci nebo ozařování, aby zabila případné přeživší nádorové buňky. Pak jde o adjuvantní chemoterapii.

Benefity chemoterapie

Chemoterapie může průběh nemoci výrazně pozitivně ovlivnit. V závislosti na léčebných cílech může být použita s tímto účelem:

  • prevence šíření nádoru,
  • zpomalení růstu nádoru,
  • zlikvidování nádorových buněk, které se rozšířily do dalších částí těla (metastázy),
  • zmírnění bolesti a jiných potíží způsobených nádorem,
  • kompletní vyléčení rakoviny.

Co můžete čekat při chemoterapii?

Zdravotníci, kteří o vás budou pečovat, vám před každým krokem vysvětlí, co vás čeká. Chemoterapie s sebou nese některé nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit vždy ani ve stejné míře. Pokud lze při vaší léčbě některé nežádoucí účinky očekávat, pravděpodobně dostanete léky proti nim už preventivně. Např. ztrátě vlasů se zcela předcházet nedá, proto se doporučuje vlasy včas co nejvíc zkrátit.

  • Chemoterapie nedokáže rozlišit mezi nádorovými a zdravými buňkami. Likvidace zdravých buněk se projeví nežádoucími účinky. Hodně obávané jsou nauzea a zvracení, které však lze velmi dobře potlačit specifickými léky podávanými preventivně. Dále se objevuje únava, chudokrevnost, výše zmíněná ztráta vlasů, potíže s pamětí nebo zvýšená náchylnost k infekcím.
  • Chemoterapie může mít negativní účinky na plod – ženy nesmí během léčby otěhotnět.
  • Chemoterapie může vést u mužů i žen k neplodnosti. Existují však možnosti zachování zdravých vajíček nebo spermií před zahájením léčby v případě, že jde o mladší muže či ženy, kteří by v budoucnosti chtěli založit rodinu. 

Ačkoliv chemoterapie může poznamenat kvalitu vašeho života, často bývá klíčová pro jeho záchranu. 

(mir)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři