Rakovina plic – operace bývá nutností!

Chirurgická léčba zhoubného bujení v plicích spočívá v operačním výkonu. Existuje více možností, jak zákrok provést. Co přesně dnešní medicína onkologickým pacientům nabízí?

Výběr operace zabývající se likvidací rakoviny plic závisí na několika faktorech. Důležitá jsou nejen velikost nádoru a jeho uložení v plicích, ale také typ tumoru a jeho případné rozšíření mimo plíce. Nádory plic se rozdělují na:

  • nemalobuněčné – zde se chirurgický výkon provádí nejčastěji, není ale vhodný, je-li nádor uložen v blízkosti srdce, průdušnice, jícnu či velkých cév (v těchto případech může lékař doporučit jiné možnosti léčby), 
  • malobuněčné – léčbou první volby je chemoterapie a/nebo ozařování, neboť jde o agresivní formu nádoru a v době objevení bývá útvar již rozšířen mimo plíce, a tak není možné ho operačně plně odstranit (chirurgický zákrok je vhodný jen u velmi časných stadií).

Odstranění laloku

Plíce jsou rozděleny na laloky. Pravá plíce se skládá ze 3 laloků, levá plíce ze 2. Podle toho, kde je nádor uložen, může být provedena:

  • lobektomie – odstraní se jeden plicní lalok, pokud je nádor uložen pouze v něm (jedná se o nejčastější výkon v rámci chirurgické léčby rakoviny plic),
  • bilobektomie – odejmou se dva plicní laloky.

Odnětí celé plíce

Tzv. pneumonektomie se provádí tehdy, pokud je nádor uložen ve střední části plic a zasahuje do obou laloků v levé plíci nebo do 3 laloků v plíci pravé. Pacienti mají z tohoto výkonu často obavy, protože se bojí, že nebudou moci normálně dýchat. I s jednou plící je ale možné dýchat bez obtíží. Pokud však máte potíže s dechem ještě před operací, je pravděpodobné, že jimi budete trpět i po ní. Lékař proto bude muset provést několik testů, aby zjistil, zda je pro vás operační výkon vhodný a bezpečný.

Vyjmutí jen části orgánu

Pokud je rakovina plic objevena ve velmi časném stadiu nebo zasahuje jen malou oblast, může být odstraněna pouze část plíce. 

  • Při klínovité resekci lékař odebere malý kus jednoho nebo více zasažených laloků.
  • Během segmentektomie se odejme část laloku podél cévního zásobení a větvení průdušek.

Volba je na lékaři

Existují dva postupy při chirurgické léčbě rakoviny plic. Nejčastější je otevřená operace, kdy je nutné provést delší řez hrudní stěnou, obvykle po straně hrudníku. Thorakoskopický výkon pak znamená, že je 2–3 malými řezy do hrudníku zavedena trubice připojená ke kameře a obraz operačního pole je převáděn na obrazovku. Zákrok je pak prováděn speciálními chirurgickými nástroji. Tento postup je vhodný pouze v případě velmi malých nemalobuněčných nádorů v časných stadiích. 

(cean)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři