Rakovina plic v rodině? I vy můžete být v nebezpečí!

Možnost vzniku plicního karcinomu ovlivňuje celá řada faktorů. Některé z nic můžeme sami ovlivnit, s jinými se však rodíme a žijeme po celý život. Co tedy konkrétně naše plíce ohrožuje?

1. Kouření

Nebezpečí rakoviny plic roste spolu s počtem vykouřených cigaret. Počítají se nejen kusy, které spotřebujeme za jeden den, ale také takzvané „balíčkoroky“. Ty se stanovují podle celkového množství cigaret vykouřených během života a přepočítávají se na výsledný počet let, kdyby dotyčný kouřil přesně 20 cigaret denně (jednu krabičku). Tak například člověk, který zkonzumoval „pouhých“ 10 cigaret denně po dobu 10 let, má v anamnéze 5 balíčkoroků. Jedinec, jenž spotřebovával po stejnou dobu 40 cigaret denně, má balíčkoroků 20. Je tedy, bereme-li v úvahu pouze tento rizikový faktor, ve vyšším nebezpečí vzniku plicního karcinomu. Kouření se přičítá 80–90 % všech případů rakoviny plic, a modrý kouř tak představuje nejvýznamnější rizikový faktor tohoto onemocnění.

2. Pasivní konzumace tabákového dýmu

Zvýšené nebezpečí rozvoje plicního nádoru mají i osoby, které sice nepatří mezi aktivní kuřáky, avšak v zamořeném prostředí se pohybují. Mezi pasivní příjemce mohou patřit jedinci pracující v hospodách a barech, ale také rodinní příslušníci kuřáků, děti nevyjímaje.

3. Radon

Dalším činitelem, který může stát za vznikem rakoviny plic, je neviditelný radon. Jde o radioaktivní plyn bez barvy a zápachu vznikající přirozenou přeměnou uranu, který se v různém množství vyskytuje v půdě, horninách a vodě. Při vdechování se radon zachycuje v dýchacích cestách a ozařuje je. Nebezpečné množství se může vyskytovat v některých obydlích, a proto je vhodné jeho koncentraci v domě kontrolovat. V ohrožení jsou také horníci, kteří v minulosti pracovali v uranových dolech.

4. Azbest a jiné kancerogeny

S nádorovým onemocněním plic je vedle azbestu spojována ještě řada jiných látek, jako jsou sloučeniny chromu, niklu a kadmia, krystalický křemenný prach či produkty nedokonalého spalování. V nebezpečí jsou zejména ti, kteří s těmito substancemi přicházejí do kontaktu dlouhodobě, především v rámci zaměstnání.

5. Výskyt v rodině

Genetické faktory mohou hrát v případě rakoviny plic nemalou roli. Pokud se tento nádor vyskytl u některého z příbuzných prvního stupně (rodičů, sourozenců či dětí) dotyčného, má i tento jedinec zvýšené riziko stejné choroby.

(veri)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři