Rakovina prsu: i v těhotenství ji lze účinně léčit

Výskyt rakoviny prsu v průběhu gravidity je velmi vzácný. Ovšem vzhledem ke stále se zvyšujícímu věku rodiček je možné, že těchto pacientek bude přibývat. Těhotenství sice poněkud komplikuje možnosti léčby, ale lékaři umí tomuto faktu své kroky přizpůsobit.

Rakovina prsu se objevuje zhruba u 1 z 3000 těhotných žen. Bohužel se na ni často přijde až v pozdější fázi, kdy už se často šíří do mízních uzlin. To je pravděpodobně dáno hormonálními změnami v průběhu těhotenství, kvůli kterým dochází k přeměnám v prsní žláze a všimnout si nádorové změny je obtížnější.

Co rozhoduje při volbě terapie

Je-li v průběhu gravidity ženě zjištěna rakovina prsu, směr léčby se odvíjí od několika faktorů. Záleží především na:

  • velikosti nádoru,
  • místě uložení, 
  • tom, zdali se již tumor šíří a kam,
  • fázi těhotenství,
  • přání ženy.

Terapie nádorového onemocnění budoucí matky má stejné cíle jako u netěhotné pacientky. Hlavně je nutné zajistit kontrolu nad nádorem a zabránit jeho šíření. Přibývá zde ale ještě další zájem a tím je ochránit rostoucí plod. Možnosti léčby jsou opět stejné pro všechny ženy, ovšem u těch gravidních existují určitá omezení.

Zákrok chirurga

Operace je při řešení karcinomu prsu zásadní. Všeobecně se dá říci, že chirurgický zákrok je pro ženu v průběhu celého těhotenství bezpečný. Mnohem častěji se ale u těchto pacientek přistupuje k odstranění celé prsní žlázy (tzv. mastektomii). Po tzv. záchovných operacích, tedy těch, kdy je odstraněna pouze oblast nádoru a jeho okolí, je totiž často potřeba ozařování (radioterapie); to se však v průběhu těhotenství neprovádí.

Chemoterapie jen někdy 

Chemoterapie není během prvního trimestru těhotným ženám podávána. Látky používané k tomuto účelu mohou totiž poškodit v té době se vyvíjející plod, a dokonce způsobit potrat. Potřebuje-li žena chemoterapii v této fázi gravidity, může jí být navrženo těhotenství ukončit. V případě, že odmítne, vyčkává se na pozdější dobu, kdy je použití chemoterapie považováno za bezpečnější – tedy alespoň do druhého trimestru. Studie totiž prokázaly, že určité léky podávané v průběhu druhého a třetího trimestru nezvyšují riziko vrozených vývojových vad, úmrtí plodu či jiných zdravotních problémů dítěte po narození. Nedoporučuje se však chemoterapii aplikovat po 35. týdnu gravidity. Je-li v tomto období zapotřebí, zpravidla se její aplikace odkládá až na dobu po porodu.

S ozařováním se musí počkat

Radioterapie se velmi často používá po již zmiňovaných záchovných operacích prsu. Díky ozáření daného místa je sníženo riziko návratu onemocnění. Používané dávky radioterapie ale nejsou pro gravidní ženy bezpečné, neboť v některých případech:

  • poškozují plod, 
  • může dojít k úplné ztrátě těhotenství,
  • zapříčiňují rozvoj vrozených vývojových vad,
  • zpomalují růst plodu,
  • zvyšují riziko rozvoje rakoviny u dítěte.

Má-li tedy být u ženy provedena záchovná operace, tak nejlépe ve třetím trimestru a radioterapie se pak dodatečně provádí po porodu.

Hormonální a biologická léčba

Tyto preparáty by neměly být těhotné ženě podávány, neboť mohou negativně ovlivnit vývoj plodu. Je-li tedy jejich použití nutné, mělo by být plánováno na období po narození dítěte.

Je tedy zřejmé, že v léčbě nádoru prsu u nastávajících matek je velmi důležité načasování. Těhotenství může terapii nádorového onemocnění komplikovat, nicméně nemusí představovat zcela nepřekonatelnou překážku.

(boba)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři