Tabákový kouř – jak působí na lidské tělo?

Na cigaretách jsou umístěna obecná upozornění, že kouření škodí zdraví. Proč vlastně? Cigarety a zejména kouř z cigaret obsahují tisíce složek – a alespoň o 70 z nich víme, že mohou způsobovat rakovinu.

Chemický mix

Látky obsažené v tabákovém kouři nejvíce ovlivňují srdce a plíce, mohou ale způsobit i jiné vážné zdravotní problémy. Většina složek pochází ze spalování tabákových listů samotných. Cigareta však obsahuje mnoho přísad, které působí na organismus toxicky, a to jak spalováním a následným vdechováním těchto zplodin, tak i jakýmkoliv jiným způsobem užití, jak se ukázalo u elektronických cigaret.

Mezi chemikálie, které obsahuje tabákový kouř, patří:

 • nikotin,
 • dehet,
 • kyanovodík,
 • formaldehyd,
 • olovo,
 • arzen,
 • amoniak,
 • radioaktivní prvky, jako je uran,
 • oxid uhelnatý,
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH).

Dehet, radioaktivní prvky a oxid uhelnatý

Dehet je lepkavá hnědá látka, která u kuřáků mj. zabarvuje zuby a prsty do žluta. Obsahuje částice způsobující rakovinu (karcinogeny). Malé pevné složky dehtu navíc poškozují plíce zúžením průdušinek, které absorbují kyslík. Také devastují malé chloupky (řasinky), jež pomáhají plíce chránit před nečistotami a infekcí. To může vést k celé řadě plicních chorob, jako jsou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a plicní emfyzém.

Radioaktivní prvky se do tabáku dostávají z hnojiva a půdy používané k pěstování tabákových listů, a proto jejich množství závisí na půdě, ve které byly rostliny pěstovány, a na typu použitých hnojiv. Uvolňují se při kouření a kuřák je vdechuje. Může se tak jednat o další faktor, který způsobuje nádorová onemocnění, zejména rakovinu plic.

V běžné situaci červené krvinky po těle přenášejí kyslík. Ovšem oxid uhelnatý je plyn, který se na ně váže snadněji, a kyslík tak nemá šanci se prosadit. To nutí srdce pracovat mnohem více. Následkem toho nemají buňky a tkáně dostatek kyslíku, který potřebují, což může vést k srdečním onemocněním a mozkové příhodě. Může to také zhoršovat hojení ran či okysličení končetin.

Nikotin je velmi návykovou látkou, která vyvolává závislost a kuřáka vede k tomu, že v kouření pokračuje, ačkoliv ví, že je pro něj škodlivé. Ale jsou to oxid uhelnatý, dehet a další toxické chemikálie v tabákovém kouři, co způsobuje vážné poškození zdraví.

Dopady kouření na plíce a dýchání

Kombinace výše zmíněných látek vede k těmto obtížím plic:

 • podráždění průdušnice,
 • snížená funkce plic a dušnost v důsledku otoku a zúžení plicních cest a nadměrného hlenu v plicních průchodech,
 • zhoršení čištění plic, což vede k hromadění látek a má za následek podráždění plic a jejich poškození. Proto také kuřáci mívají často během odvykání kašel – řasinky v plicích totiž mohou po dlouhé době fungovat a snaží se plíce vyčistit,
 • zvýšené riziko infekce plic,
 • trvalé poškození plicních sklípků.

Zdravotní potíže se ovšem nemusejí týkat pouze kuřáků. V ohrožení jsou i pasivní kuřáci, kteří se pohybují v prostředí, v němž vdechují tabákový kouř. Bohužel tak přijímají i většinu škodlivin, které kouř obsahuje.

Nikdy není pozdě přestat

Kouření je silná závislost, která se často podceňuje. Kuřáci většinou s cigaretou stráví významnou část svého dospělého života a vytvoří si tak velmi silný zvyk. Zdravotní dopady se sice nemusí projevit okamžitě, ovšem zpravidla velmi brzy pociťují dušnost či menší výdrž při fyzické námaze. To už jsou první známky toho, že plíce bojují.

Odvykání je pro každého individuální a může být náročné, každá odložená cigareta ovšem přináší úlevu nejen plicím a srdci, ale celému tělu.

V České republice je dostupná síť poraden pro odvykání kouření, kde je pod odborným vedením lékaře mnohem větší šance se závislosti na tabáku zbavit. Na nejbližší poradnu se můžete doptat svého praktického lékaře nebo vyhledat např. na https://www.slzt.cz/

(krif)

Zdroje:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři