Život s jednou plící: nic se nemění

Odebrání celé jedné plíce kvůli zhoubnému nádoru se může jevit jako krajní řešení, ale v některých případech se skutečně provádí.

Odebrání celé jedné plíce kvůli zhoubnému nádoru se může jevit jako krajní řešení, ale v některých případech se skutečně provádí. Následný život přitom sám o sobě není nijak zvlášť omezující a nemá ani zdaleka takový vliv na fyzickou kondici, jak si lidé obvykle představují.

Dobře zvažovaná operace 

Odstranění celé jedné plíce se odborně nazývá pneumonektomie. Provádí se především tehdy, pokud je zhoubný nádor natolik rozsáhlý, že se nedá řešit menší operací (například odstraněním "jen" plicního laloku), ale zároveň nezasahuje okolní struktury nebo další orgány. Mnozí lidé si myslí, že po odstranění jedné plíce již není možné normálně dýchat. Ve skutečnosti lze žít jako dříve, pokud nejsou problémy s dechem a fyzickou kondicí způsobené jiným onemocněním. Před každou potenciální operací se proto provádějí podrobná plicní a jiná vyšetření. Ukáže-li se, že by odebrání jedné plíce ohrozilo pacientovu schopnost normálně dýchat, zákrok se neprovádí.

Další možnosti léčby

Vynětí celé plíce samozřejmě není jediný způsob chirurgické léčby rakoviny plic. Mezi další možnosti terapie patří:

  • lobektomie – odstranění jednoho plicního laloku;
  • segmentektomie – odejmutí anatomické části plicního laloku, která má společnou tepnu, průdušku a žíly; provádí se tehdy, pokud je nádor zachycen v časném stadiu a nachází se jen uvnitř jednoho plicního segmentu.

Kromě samotné plicní tkáně se v průběhu operace odebírají také některé mízní uzliny, které odvádějí mízu z plic. Ty je nutné vyšetřit na případnou přítomnost nádorových buněk, které se ze svého původního místa šíří po těle často právě mízním řečištěm. Na výsledcích vyšetření uzlin pak závisí také další postup pooperační léčby.

(vek)

Zdroj:

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři