Dotaz 1875

Dotaz, 15. 1. 2014

Dobrý deň prajem, v r. 2006 (55 r.) mi v rámci preventívnej kontroly u urológa zistili hodnotu PSA 6,3, následnou biopsiou sa zistil nádor, Gleason 5 (2 + 3). V okt. 2006 som sa podrobil RAPE, histologický nález konštatoval nasledovné: „ ...adenokarcinóm prostaty, Gleason 5 (2 + 3), na viacerých miestach s prejavmi perineurálneho šírenia, ložiskovite so známkami hlienotvorby. Mimo nádora sa pozorujú areály prostatickej intraepiteliálnej neoplázie a známky chronickej prostatitídy s prejavmi aktivity zápalového procesu“. Po operácii som mal PSA 0,04, potom 0,023 (nadir), ale potom hodnoty PSA za 5,5 roka stúpali, v januári 2012 bola hodnota PSA už 0,22. Keďže aj pri následnej kontrole vo februári som mal hodnotu PSA 0,22, lekári mi odporučili rádioterapiu. Záchrannú RAT (IMRT – c. d. 50 Gy v 16 frakciách) som ukončil v apríli 2012, pri následných kontrolách boli hodnoty PSA: jún 2012 – 0,13, september – 0,10, december – 0,10, marec 2013 – 0,06 (nadir), september - 0,15, december – 0,38 ! Moje zatriedenie do „nízkorizikovej skupiny“ sklamalo, obe liečby po siedmych rokoch zlyhali. Mám absolvovať hormonálnu liečbu – chemickú alebo chirurgickú. Prikláňam sa k orchiektómii, aký je Váš názor? Ak však najprv chemická hormonálna liečba – a tá by po krátkom čase mohla zlyhať pre rezistentnosť buniek – je potom ešte čas na orchiektómiu? (P. S.: Urológ ma poslal na MRI.) Ďakujem pekne za odpoveď.

MUDr. Martin Šmakal, 15. 1. 2014

Dobrý den, hormonální manipulace - tedy jinými slovy blokáda tvorby testosteronu u Vás skutečně přichází reálně v úvahu. Farmakologická léčba je teoreticky možná ukončit s návratem sex. fcí a řady dalších , které plní testosteron v mužském těle. Chir. kastrace je nevratná metoda. Je tedy toto nutno vzít v úvahu. Jinak se domnívám , že jste skutečně na tuto léčbu vhodným pacientem. Chemotherapie či event. posléze biologická léčba má u Vás zatím čas.

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři