Rakovina plic: Proč zrovna já?

Plicní rakovina je nejčastější nádorové onemocnění na světě. Nebylo tomu tak ale vždy – ještě začátkem 20. století byla vzácností. Její výskyt vzrostl s rozšířením kouření tabáku.

Ač o souvislosti kuřáctví s rakovinou plic není sebemenších pochyb, může touto nemocí trpět i nekuřák – ať už kvůli takzvanému „pasivnímu kouření“, při kterém je cigaretovému kouři vystavován doma či ve společnosti, nebo z jiných příčin.

V plicích mohou vzniknout různé typy nádorů. Ten vůbec nejčastější je bronchogenní karcinom. Je to rakovina vzniklá z buněk, které vystýlají průdušky (bronchus – průduška). Bronchogenní karcinom se dále dělí na nemalobuněčný (užívá se pro něj také zkratka NSCLC), který má několik podtypů, a na malobuněčný bronchogenní karcinom (SCLC). Odlišení typu nádoru je zásadní, protože se od něj odvíjí léčba i vyhlídky nemocného.

Proč rakovinou plic trpí i nekuřáci?

Nádor je skupina buněk, které se z nějakého důvodu „rozbily“ – přestaly fungovat, jak mají, začaly se dělit (množit) na úkor okolních tkání a staly se nesmrtelnými. K takovému přesmyku buňky dojde působením škodlivých vlivů, což mohou být právě karcinogenní látky v cigaretovém kouři. Důležitou roli ale hraje také dědičná zranitelnost nebo naopak odolnost buňky – proto ne u všech, ale jen u 24 % dlouhodobých kuřáků se vyvine rakovina plic. A proto také mohou rakovinou plic onemocnět i nekuřáci.

Růst nádoru plic může být různě rychlý, vždy však probíhá postupně: Nedříve dojde pouze ke zbytnění sliznice průdušky, poté se buňky začnou měnit, až se z nich stanou buňky nádorové, které ale nejprve zůstávají jen na sliznici. Posledním stupněm je karcinom, který prorůstá do hlubších vrstev stěny průdušky, kde může nahlodat i krevní nebo mízní cévu a začít tak vytvářet vzdálené „kolonie“ – metastázy.

Platí, že čím dřív je nádor plic zachycen, tím větší je šance na jeho vyléčení. Na druhou stranu i pacientům v pokročilých stadiích onemocnění má současná medicína co nabídnout.

Přečtěte si více o příznacích počínající i pokročilé rakoviny plic nebo se rovnou podívejte, jak probíhá léčba rakoviny plic.

Článek připravila: Lucie Kovářová

Zdroje:

MUDr. Jiří Votruba. Plicní rakovina: obecné informace pro pacienty. Brožura. Liga proti rakovině Praha. Dostupné na: https://www.lpr.cz/prevence-a-lecba/edukacni-a-poradenske-publikace

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/o-zhoubnych-nadorech-prudusek-a-plic/

https://lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři