Diagnóza zní rakovina plic: Co teď?

Na to, co se v člověku děje, když si vyslechne diagnózu rakoviny plic, není nikdo dobře připraven. V naší mysli může zavládnout zmatek, pocit bezmoci a strachu ze smrti. Pochybnosti, zda nejde o omyl, může střídat zlost, pocit nespravedlnosti života a naříkání, že nic už nebude jako dřív.

To všechno je přirozené. Nenechte ale své emoce, aby s vámi cloumaly příliš a paralyzovaly vás v rozhodování. Teď není vhodná chvíle se vzdávat – naopak je potřeba se prát.

Co se bude dít

Po zjištění přítomnosti plicního nádoru přichází na řadu rozvaha o léčbě. Při ní se vychází z informace, jak je nádor pokročilý. K tomu lékaři využívají systém, který je užitečné alespoň zhruba chápat: TNM klasifikaci. T znamená typ nádoru, jeho velikost a uložení, N hovoří o postižení mízních uzlin v mezihrudí či jinde a M sděluje, zda jsou přítomny vzdálené metastázy. Pro zařazení vašeho onemocnění dle TNM klasifikace bude nejspíš potřeba bronchoskopie a některá z dalších vyšetření. Některá z nich bude nejspíš potřeba absolvovat ve větších nemocnicích. Každopádně se před každým vyšetřením informujte, jestli potřebujete doprovod nebo odvoz, a včas si jej zajistěte.

Kdo mě bude léčit

Od pokročilosti nádoru se odvíjí také to, kde bude léčba probíhat. Diagnostiku a základní léčbu je schopné nabídnout téměř jakékoliv plicní oddělení. Širší diagnostické a léčebné možnosti nabízejí takzvaná komplexní onkologická centra (KOC). Kromě většího spektra různých vyšetření je jejich výhodou také to, že se do nich sjíždějí nemocní s nádory plic z širokého okolí, takže tamní lékaři mají bohaté zkušenosti. S komplexním onkologickým centrem by lékař měl váš případ konzultovat nebo vás do něj rovnou odeslat v průběhu rozvahy o léčbě, a to jak v případě, že se chystá operace, tak i při plánování chemoterapie u pokročilejšího onemocnění. Ne vždy je totiž chemoterapie tou správnou volbou – někdy je správnější volit léčbu novějšími metodami (cílená léčba, imunoterapie), kterou mohou nabídnout právě pouze komplexní onkologická centra. Na možnost vyšetření v takovém centru se lékaře rovněž zeptejte.

Informace od lékaře

Je dobré, když si o své nemoci zjistíte co nejvíce. Lékař má povinnost vás o všem informovat. Na návštěvy lékaře, při kterých budete probírat informace o dalším postupu, je vhodné vzít si s sebou někoho blízkého – víc hlav si více zapamatuje, kromě toho může být spolupráce vašich nejbližších při léčbě potřebná. Také mějte vždy po ruce tužku a papír a to nejdůležitější si zapisujte.

Pokud si to ale výslovně nepřejete, lékaři vám podrobnosti o vašem stavu říkat nemusejí. V takovém případě je potřeba jim sdělit, zda mohou informace poskytnout jiným osobám a komu konkrétně. Vy ale každopádně musíte udělit svůj souhlas s další spoluprací a léčbou, chcete-li se léčit.

Kdo bude rozhodovat

Je možné, ale rozhodně ne nutné, nechávat všechna důležitá rozhodnutí na lékařích. Je to váš život a o tom, jestli budete léčeni a jak, máte právo se rozhodnout sami (samozřejmě za podmínky, že je příslušná léčba pro vaši situaci vhodná). To ale neznamená, že by se každý pacient měl stát odborníkem na rakovinu plic. Lékař je vaším partnerem, odborným poradcem, který vám má srozumitelným způsobem předat informace o tom, jaké máte možnosti, o jejich přínosech i rizikách. Neváhejte se jej ptát, když vám cokoli nebude jasné. Za váš zájem o vlastní léčbu a vaši chuť ke spolupráci bude jistě rád a vše vám vysvětlí – nebude-li tomu tak, může to být důvod poohlédnout se po jiném lékaři.

Nechat jinou osobu rozhodovat zcela za vás není dobré ještě z jednoho důvodu. Nikdo totiž neví tak dobře jako vy, na čem právě vám záleží. Každý má v životě, a i v boji s nemocí, jiný cíl. Sdělte jej svému lékaři, bude vám pak moci lépe vyhovět. Pro někoho může být nejlepší, když s lékařem probere svá přání a nechá odborníka, aby léčbu vedl co nejvíce podle nich.

Článek připravila: Lucie Kovářová

Zdroje:

MUDr. Jiří Votruba. Plicní rakovina: obecné informace pro pacienty. Brožura. Liga proti rakovině Praha. Dostupné na: https://www.lpr.cz/prevence-a-lecba/edukacni-a-poradenske-publikace

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/o-zhoubnych-nadorech-prudusek-a-plic/

https://lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101

PhDr. Radka Kulhánková. Psychologické aspekty nádorových onemocnění: obecné informace pro pacienty. Brožura. Liga proti rakovině Praha. Dostupné na: https://www.lpr.cz/prevence-a-lecba/edukacni-a-poradenske-publikace

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pred-lecbou/predavani-dulezitych-informaci-pacientovi/

https://lungevity.org/for-patients-caregivers/asking-right-questions

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři