Po léčbě rakoviny vaječníků: Co dál?

Pro pacientky i jejich blízké je ukončení léčby rakoviny vaječníků zásadní metou. Konečně se budou moci vracet k „normálnímu“ životu. Je však nutné říci, že úplně rychlé to nebude. U většiny žen totiž doznívají nepříznivé důsledky nemoci i protinádorové léčby. Všechny pacientky s touto diagnózou pochopitelně také čeká dlouhodobé pravidelné sledování u lékaře.

U onkologických onemocnění lékaři neradi používají termín, že je pacient „vyléčený“. U rakoviny vaječníků je riziko, že se nádor vrátí, největší v období prvních dvou let od ukončení léčby, s postupem času se výrazně snižuje. V onkologii se často hovoří o tzv. pětiletém přežití, neboť to je období, po které je většina pacientek sledována. Neznamená to však, že po uplynutí pěti let od ukončení léčby není riziko návratu nádoru žádné, jen že je již výrazně nižší.  

Bohužel právě rakovina vaječníků, zvlášť vyšší stadia onemocnění (III a IV), se často vrací. Obzvláště tehdy, pokud se při operaci nepodařilo odstranit veškerou nádorovou masu. Přítomnost nemoci se projevuje růstem nádorové tkáně v břiše, potížemi s vyprazdňováním střev, zácpou či vznikem tekutiny v dutině břišní. V těchto případech zpravidla nelze nemoc zcela vyléčit, ale moderní léčba často dokáže zastavit šíření nádoru, odstranit jeho projevy (únavu, bolest, zvětšení objemu břicha, poruchy činnosti zažívacího traktu) a v mnoha případech i prodloužit kvalitní život.

Pravidelné kontroly

Po ukončení léčby se pacientka domluví s onkogynekologem na pravidelných kontrolách. První dva roky po léčbě je to zpravidla vždy po třech měsících, později se interval návštěv lékaře prodlužuje. Po pěti letech sledování, pokud se onemocnění nevrátí, je žena předána do sledování svému terénnímu gynekologovi.

Lékař v rámci kontroly provádí tzv. klinické vyšetření, tedy prohmatá břicho, pánev, třísla. Také dělá komplexní gynekologické vyšetření a sonografii malé pánve, u některých pacientek navíc z krve vyšetřuje přítomnost nádorových markerů (CA 125, případně jiných). V případě podezření na návrat nemoci také provádí vyšetření pomocí zobrazovacích metod (ultrazvuk, CT, PET/CT). Cílem pravidelného sledování je především včas zachytit případný návrat choroby a zahájit jeho léčbu. Stejně tak je nezbytné podchytit a eliminovat dlouhodobé komplikace nádorového onemocnění a protinádorové léčby.

S odstupem od ukončené léčby klesá riziko návratu konkrétního onkologického onemocnění, a proto se (jak už bylo uvedeno výše) prodlužují intervaly návštěvy lékaře. Ovšem je důležité prostřednictvím klasických komplexních preventivních prohlídek a screeningu jiných nádorových nemocí hlídat celkový zdravotní stav pacienta.

Tělesné změny po léčbě

I když ukončení léčby ženě přináší značnou úlevu, zpravidla se ještě musí vyrovnat s některými změnami, které jí nemoc i její léčba přinesly. Většině pacientek lékaři odstraní vaječníky, případně další reprodukční orgány, což pochopitelně vede k trvalé neplodnosti. Již nemá pravidelné měsíční krvácení, pokud u ženy dosud trvalo. Také se mohou objevit potíže stejné jako u žen v přechodu (návaly, pocení), které jsou způsobeny poklesem hladin ženských pohlavních hormonů. I to lze pochopitelně korigovat optimální hormonální léčbou, vše je na dohodě s lékařem.

Další změny mohou nastat po chemoterapii, naštěstí většina nežádoucí účinků cytostatik postupně odezní. Týká se to například dočasného poklesu krvetvorby, náchylnosti ke vzniku infekčního onemocnění, nevolnosti a zvracení a poruch trávicího a vylučovacího systému. Také ztráta vlasů je dočasná.

Možný je také otok dolních končetin – lymfedém. Způsobuje jej zejména změna v odtoku mízní tekutiny (lymfy), což může zapříčinit operační výkon nebo i nádor samotný. Jde zpravidla o dlouhodobou komplikaci, jež vyžaduje pravidelné kontroly u lékaře a aktivní zapojení pacienta do léčby. 

Strach a únava

Mezi další časté následky onemocnění i protinádorové léčby patří určité psychické obtíže. Tělesná poškození často vedou k pocitům méněcennosti, u nemocných se také může objevit přecitlivělost a někdy až depresivní stavy. Časté jsou i poruchy v intimní oblasti, léčba může jednak snižovat sexuální touhu, navíc pacientky může blokovat obava ze ztráty atraktivity.

Ženy i po ukončení léčby může zatěžovat zvýšená únava, která nádorová onemocnění někdy doprovází. Bývá charakteristická pocitem snížené energie, sníženou koncentrací a motivací.

Článek připravila: Lenka Kadeřávková

Zdroje:
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/gynekologicke-nadory-c51-54-c56-57/nadory-vajecniku-a-vejcovodu/#diagnostika
https://www.linkos.cz/files/standardy/DP---Pe--e-o-vybrana-onkologicka-onemocn--ni.pdf -
https://www.mou.cz/jak-dal-po-lecbe-rakoviny/t2050
http://www.igyn.cz/radikalni_hysterektomie.html

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři