Podezření na rakovinu vaječníků: Nebojte se vyšetření

I když se u vás objeví více příznaků obvyklých pro rakovinu vaječníků, cesta k potvrzení či vyvrácení diagnózy je zatím poměrně daleká. Neexistuje totiž jednoduchý test, který by nemoc dokázal jednoznačně odhalit. Namístě je provést několik na sebe navazujících vyšetření.

Jak uvádíme v článku o příznacích rakoviny vaječníků, symptomy tohoto onemocnění jsou poměrně nespecifické a mohou signalizovat i mnoho jiných zdravotních obtíží či změn v organizmu. První cesta ženy s těmito problémy by měla vést ke gynekologovi, případně k onkogynekologovi. Ten bude pátrat po historii těchto potíží, jejich trvání i intenzitě. Také jej bude zajímat souvislost obtíží s menstruačním cyklem, termín vaší poslední menstruace a informace, kolikrát jste rodila. Důležitá bude i otázka užívání hormonální léčby.

V další fázi bude lékař posuzovat rodinnou anamnézu, tedy výskyt závažných onemocnění v rodině včetně onkologických a také věk příbuzných, v kterém jim byla choroba diagnostikována. Pátrat tím bude zejména po případných dědičných příčinách nemoci.

Nejdůležitějším krokem je ultrazvukové vyšetření

Namístě je provést gynekologické vyšetření a vyšetření ultrazvukem.

Ambulantní gynekolog zpravidla nemá zkušenosti s diagnostikou nádorů vaječníků, ale dokáže rozpoznat, že v oblasti pánve není něco v pořádku, a odešle ženu na specializované onkogynekologické pracoviště k expertnímu ultrazvukovému vyšetření a eventuálně provedení biopsie.

Ultrazvukové vyšetření má být vždy provedeno jak přes břicho, tak přes pochvu.

Někdy je také potřeba provést vyšetření zobrazovacími metodami, zpravidla pomocí počítačové tomografie (CT) či magnetické rezonance (MRI).

Laboratorní vyšetření krve probíhá při silném podezření na onemocnění

Při silném podezření na přítomnost rakoviny vaječníků je možné provést i odběr krve ke stanovení hladiny proteinu (nádorového markeru) CA 125. Vyšetření může provést buď sám gynekolog, anebo vás odešle do jiného zdravotnického zařízení, kde lze test realizovat.

Látka CA 125 je přítomna v krvi všech žen, její hladina se může zvyšovat v řadě situací – například v těhotenství, při menstruaci, při ovulaci, při endometrióze, při zánětech v dutině břišní nebo hrudní, při astmatu, u kuřaček, ale také při přítomnosti zhoubného nádoru vaječníků nebo děložní sliznice. K provedení tohoto vyšetření by měl být vážný důvod, tedy závažné podezření na rakovinu vaječníků. Neměl by být stanovován při přítomnosti jakéhokoliv útvaru v pánvi. Důležitější než hodnota CA 125 je ultrazvukové vyšetření. Stanovení hladiny CA 125 u žen s rakovinou vaječníků může lékařům sloužit ke sledování onemocnění v průběhu léčby a po jejím ukončení.

Kdy následuje biopsie a histologické vyšetření?  

Pokud je na základě provedených vyšetření, především ultrazvuku nebo CT, vysloveno podezření na rakovinu vaječníků, je k potvrzení této diagnózy třeba získat vzorek nádoru, tedy provést biopsii.

V případě, že se jedná o nádor v časném stadiu nebo o nádor, u nějž lze předpokládat (na základě zobrazovacího vyšetření, tedy ultrazvuku nebo CT), že je možné jej všechen odstranit, je provedena operace.

Na začátku chirurgického zákroku lékaři pacientce odeberou buď celý nádor vaječníku, anebo jeho vzorek a odešlou jej k rychlému vyšetření patologem. Ten sdělí výsledek operatérovi na sále (zpravidla během 20–30 minut), který poté pokračuje v operaci dle stanovené diagnózy.

Chirurgický zákrok: laparoskopie nebo klasická operace

Chirurgický zákrok je možno provést buď laparoskopicky (jsou-li pochybnosti o tom, zda lze celý nádor odoperovat), tedy drobným řezem na břiše v oblasti pupku, případně i jinde, anebo klasickou otevřenou operací.

Pokud je podle zobrazovacího vyšetření pravděpodobné, že nádor nelze celý odstranit (například je umístěný na povrchu tenkého střeva), lékař provádí jehlou ambulantně biopsii. A to buď přes břicho, nebo pochvou, kdy průběh zákroku kontroluje ultrazvukem.

Pokud v tomto případě histologické vyšetření potvrdí rakovinu vaječníků, pacientka začne užívat chemoterapii (tzv. neoadjuvantní chemoterapie) ke zmenšení nádoru.

Operaci i biopsii vždy musí provádět lékař specialista v oboru onkogynekologie, nikoliv lékař jiné specializace.

Co dělat v případě pochybností? Požádejte o druhý názor

Pokud vyšetření – ať už ultrazvukem, nebo případně jinými metodami – neprokáže nic patologického, je diagnóza rakoviny vaječníků nepravděpodobná. Praktický lékař by měl ale nadále zkoumat příčiny vašich obtíží. 

Připadá-li vám, že lékař svým postupem zcela nevyvrátil vaše obavy ze závažného onkologického onemocnění, určitě je možné vzít si s sebou na konzultaci blízkou osobu.

Také máte – stejně jako u jiných vyšetření – nárok na tzv. second opinion, tedy názor druhého lékaře. Podrobnosti uvádíme v textu Diagnóza zní rakovina vaječníků: Co teď?

Článek připravila: Lenka Kadeřávková

Zdroje informací:
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/gynekologicke-nadory-c51-54-c56-57/nadory-vajecniku-a-vejcovodu/#diagnostika
https://ovarian.org.uk/ovarian-cancer/

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři