Diagnóza zní rakovina prsu: Co teď?

Mnoho lidí, kteří si z úst lékaře vyslechnou diagnózu karcinom prsu, začne panikařit. Ač se jedná o zcela přirozenou reakci na tuto zásadní zprávu týkající se vlastního zdraví, spíše je paralyzuje v navazujících krocích, které mohou z velké části rozhodnout o jejich dalším osudu...

Rádi bychom vám proto na následujících řádcích dali odpovědi na nejčastější otázky, které se v této souvislosti nabízejí, a praktická doporučení, jak dále postupovat.

Co je rakovina prsu?

Co si pod diagnózou rakovinu prsu nebo lépe odborně karcinomem prsu představit? Zhoubný (maligní) nádor vzniká jako důsledek genetických změn, způsobujících abnormální chování buněk prsní tkáně, zejména nekontrolovaný růst na úkor zdravých buněk. Na rozdíl od nezhoubného (benigního) nádoru jeho hlavní nebezpečí spočívá v tom, že nádorové buňky mohou mízou nebo krví putovat také do jiných orgánů, tzv. metastazovat. Pokud metastazují do životně důležitých orgánů, mohou člověka i usmrtit. Karcinom prsu se tedy jmenuje podle místa, odkud zhoubný nádor vychází.

Zhoubné nádory prsu se rozdělují podle toho, z jaké části prsu pocházejí – zda z lalůčků mléčné žlázy (lobulů) či kanálků vyvádějících mléko z prsu bradavkou (duktů) a zda se rozšiřují i mimo místo svého vzniku (jsou tzv. invazivní). Poměrně příznivými diagnózami jsou duktální a lobulární karcinom in situ, neprorůstají do okolní tkáně, ale je třeba je odstranit, protože jsou předstupněm zhoubného nádoru prsu, do kterého – pokud nejsou odstraněny – přecházejí. Nejčastější typem (tvoří asi 80 % případů) zhoubného karcinomu prsu je invazivní duktální karcinom, jeho nebezpečí spočívá v tom, že skrze stěnu kanálků se může rozšiřovat do tukové tkáně prsu. Asi 10–15 % případů představují invazivní lobulární karcinomy. Kromě těchto základních typů existují i vzácnější typy karcinomu prsu.

Jak se léčit v případě rakoviny prsu?

K diagnóze zhoubného karcinomu prsu se obvykle dospěje sledem několika vyšetření (mammografie, sonografie, eventuálně magnetická rezonance). Případné podezření potvrdí biopsie. Při ní je speciální jehlou odebrán vzorek tkáně přímo z podezřelého ložiska, který je poté podroben tzv. histologické analýze. Na jejím základě je možné nejen potvrdit přítomnost zhoubného bujení, ale také určit druh nádoru a rychlost jeho růstu (tzv. grade).

Při doplňujících vyšetřeních se určuje zejména stadium nádoru (I–IV) (tzv. staging), které vypovídá o tom, zda je momentálně omezen jen na oblast prsu nebo zda se již rozšířil do uzlin, případně do dalších orgánů. Co nejpřesnější charakteristika nálezu v kombinaci s pacientovou anamnézou (věkem pacienta, výskytem onemocnění v rodině, prodělání přítomnosti dalších onemocnění, rizikových faktorů atd.) je základem pro zhodnocení celkového stavu nemocného a výběr léčby.

Kde a u koho se léčit?

Klinický onkolog, který se na léčbu rakoviny prsu specializuje, se při výběru léčby řídí doporučeními domácích i zahraničích odborných společností a přizpůsobí ji individuálnímu nemocnému. Ač by se to z pohledu pacienta mohlo zdát, tak výběr léčby není pouze rozhodnutím klinického onkologa, ve skutečnosti se na něm podílí celý tým odborníků (tzv. multidisciplinární tým), složený ze specialistů na jednotlivé aspekty léčby – kromě onkologa je to například chirurg, radioterapeut, radiolog, nutriční specialista nebo psycholog.

Tyto týmy fungují především v rámci 14 tzv. komplexních onkologických center. Jedná se o zařízení, která poskytují komplexní péči všem onkologickým pacientům a zaměřují se také například na vzácnějších onkologické diagnózy a na léčbu běžných diagnóz, jež se vyskytly u netypických pacientů (například karcinom prsu u žen do 35 let věku), u nichž je onemocnění například agresivnější, či jsou v jeho riziku dědičně. V centrech je možné podat i drahou moderní inovativní léčbu.

Kromě těchto tzv. centrových klinických onkologů u nás o pacienty s rakovinou prsu pečují regionální onkologové, kteří jsou specialisty na běžné onkologické diagnózy a své ambulance mají rozesety po regionech, takže jsou pro pacienty dobře dostupní.

Po diagnóze vám onkolog nabídne léčebné možnosti a vysvětlí, proč jsou pro vás vhodné. Pro úspěšnou léčbu je důležité prostředí vzájemné důvěry. Důvěra v lékaře by měla být vždy vyvažována aktivním přístupem pacienta. Na jednotlivých léčebných rozhodnutích by se měl pacient aktivně podílet. Abyste o ní mohli učinit správná rozhodnutí, měli byste být v prvé řadě informováni. Všechno, co potřebujete v okamžiku diagnózy vědět, se dozvíte například z balíčku materiálů pro nově diagnostikované společnosti Dialog Jesenius, o. p. s. Nezapomeňte, že můžete využít svého práva druhého názoru (tzv. second opinion), tedy možnosti zkonzultovat svůj zdravotní stav i výběr léčebných možností s jiným odborníkem/y v oboru.

Jak se neléčit?

Někteří lidé, kteří si vyslechnou diagnózu rakoviny prsu, mají tendenci sahat po alternativních metodách léčby. Jejich účinnost ale nebyla nikdy ověřena žádnými klinickými studiemi. Obvykle za ně zoufalí nemocní utratí celé jmění a poté se jejich naděje opět upnou k nabídce moderní medicíny, ovšem často v okamžiku, kdy je jejich prognóza horší než předtím, protože ztratili drahocenný čas.

Pokud vám ale dokážou na druhou stranu například bylinné produkty ulevit od obtíží spojených s onemocněním či jeho léčbou, mohou tvořit doprovodnou terapii k léčbě tradiční. Vždy je ale třeba jejich použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, protože některé přípravky mohou například snižovat účinnost protinádorové léčby, zesilovat její nežádoucí účinky nebo jinak ovlivňovat její působení (mohou mezi nimi vznikat interakce).

Jaké jsou mé šance?

Váš onkolog bude o vašich šancí v boji s nemocí mluvit jako o tzv. prognóze, tedy o pravděpodobném průběhu vašeho onemocnění a jeho vyústění. Prognóza závisí na celé řadě faktorů souvisejících s vaší konkrétní diagnózou. Pokud je ale onemocnění zachyceno včas, existuje velká naděje, že je před vámi dlouhý život (více v kapitole Po léčbě rakoviny prsu: Co dál?). Díky možnostem moderní medicíny je v současnosti možné dlouhodobě léčit i pokročilé onemocnění.

Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocnění českých žen. Dobrou zprávou je, že ačkoliv počet nově hlášených případů rakoviny prsu na 100 000 obyvatel za rok (incidence) je stále vysoký, počet úmrtí na toto onemocnění na 100 000 obyvatel za rok (mortalita) v poslední době mírně klesá. Díky moderní léčbě a preventivnímu screeningu se totiž daří snižovat počet těch, kteří na něj umírají.

Článek připravila: Kristýna Poulová

Zdroje:
https://www.dialog-jessenius.cz/projekt/karcinom-prsu
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pred-lecbou/desatero-onkologickeho-pacienta/
https://www.breastcancer.org/symptoms/types
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pred-lecbou/co-me-ceka/

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři