Nebojte se (samo)vyšetření prsu

Zákeřnost karcinomu prsu mimo jiné spočívá v tom, že dlouho nemusíte vědět, že jím trpíte. Nádor nebolí a nemusí mít žádné příznaky. Může být pouze několik milimetrů velký a zatím nehmatatelný. K tomu, aby se karcinom prsu odhalil už v tomto okamžiku, tedy ve fázi, kdy je dobře léčitelný, slouží tzv. screening.

Cílem screeningových programů je snížit úmrtnost na karcinom prsu u žen, u nichž se tato diagnóza objevuje nejčastěji, tedy starších 45 let, až o 30 %. Protože čím dříve se nádor objeví, tím větší existuje naděje na uzdravení.

Zdravotní pojišťovny hradí ženám nad 45 let mamografické vyšetření jednou za dva roky

V České republice byl screeningový program zaměřený na rakovinu prsu zahájen v roce 2002, v roce 2014 začaly zdravotní pojišťovny na screeningová vyšetření adresně zvát ženy z této věkové skupiny. Právě jim je screeningové vyšetření prsu hrazeno jejich zdravotní pojišťovnou jednou za dva roky. Ostatní ženy ho mohou podstoupit jako samoplátkyně, využít při tom mohou příspěvků z fondů prevence zdravotních pojišťoven.

Na vyšetření se ženy mohou objednat na základě žádanky od svého gynekologa či praktického lékaře. Kromě žádanky by žena od lékaře těchto odborností měla získat i poučení o samovyšetření. V rámci pravidelných prohlídek by měly být pohmatem vyšetřeny prsy žen starších 25 let věku, které mají karcinom prsu v rodinné anamnéze nebo je u nich přítomen některý z rizikových faktorů.

Ženy s dědičnou zátěží by měly být sledovány dříve a intenzivněji

U žen, u nichž existuje podezření na dědičnou zátěž, je doporučováno podstoupit genetickou konzultaci a na jejím podkladě případně genetické testování, které u nich dědičnou dispozici ke karcinomu prsu potvrdí (poškozené geny BRCA1 a BRCA2 a řada dalších). Testování se provádí z odebrané krve a na jeho výsledky se může (pokud je pacientka první ženou v rodině, která test podstupuje) čekat i několik měsíců.

Ženy s dědičnou dispozicí by měly být preventivně sledovány dříve – od 21 let věku by měly dvakrát ročně podstupovat ultrazvukové vyšetření a každoročně magnetickou rezonanci, od 30 let věku pak každoročně absolvovat mamografické vyšetření – a intenzivněji, například celkové vyšetření u gynekologa a onkologa by měly podstoupit každý půl rok.

Stlačení prsu může být nepříjemné, ale také může zachránit život

Na co se můžete v případě mamografického vyšetření připravit? Žena se svleče do půli těla, přistoupí k mamografu a ve stoje jsou jí postupně oba prsy osnímkovány. Mamograf je speciální rentgenové zařízení, které slouží k vytvoření jakési mapy prsu, zvýrazňující všechny změny v jeho struktuře. Prs se při tomto vyšetření lehce stlačí mezi dvě desky, aby byla tkáň na snímku vidět rozprostřeně.

Ač to nezní dobře, není třeba se vyšetření obávat, bude vám pravděpodobně jen nepříjemné, ale většinou vůbec nebolí a celá záležitost trvá zhruba pouhých 15 minut. Nemusíte se bát ani ozáření, ke kterému při něm dochází, moderní mamografické přístroje vás vystaví jen jeho nepatrnému množství. Na výsledky mamografického vyšetření žena nečeká a ihned po něm odchází domů. Snímky poté posoudí nezávisle dva lékaři (jedná se o objektivní vyšetřovací metodu). Pokud je nález normální, je výsledek do 10 dnů odeslán lékaři, který ženu na vyšetření vybavil žádankou. Není-li nález jednoznačný, do 5 dnů je pacientka telefonicky kontaktována a požádána, aby se dostavila na doplňující vyšetření. V tomto případě není třeba panikařit – může se jednat jen o nejasný nález, další vyšetření mohou ukázat, že se o karcinom prsu nejedná.

U mladších žen je hlavní vyšetřovací metodou ultrazvuk

Vyšetření pomocí mamografu je vhodné zejména pro ženy, u kterých je již prsní žláza postupně nahrazovaná tukovou tkání. U mladších žen (cca do 40 let věku) je základní vyšetřovací metodou ultrazvuk. Důvodem je nepřehlednost mléčné žlázy na mamografu. Vyšetření se podobně jako v těhotenství provádí pomocí ultrazvukové sondy obvykle vleže s rukama nad hlavou a je zcela bezbolestné, jen občas vyžaduje trochu natáčení na lůžku. Výsledek se ale žena dozví obvykle hned na místě. Ultrazvuk může posloužit také jako doplňující vyšetření k mamografii u žen s tzv. denzními (hutnými) prsy. Vyšetření je také vhodné pro kojící a těhotné ženy, které nemohou podstoupit mamografické vyšetření.

Doposud jsme se věnovali preventivnímu zachycení známek karcinomu prsu, vedle toho se provádějí vyšetření tzv. monitorovací (sloužící ke kontrole výsledků léčby) a diagnostická (sloužící k potvrzení či vyvrácení diagnózy). K diagnostickým účelům se mnohdy využívají stejné metody jako v prevenci, ale odlišně. Například při preventivní mamografii jde o zachycení co největší rozsahu prsní tkáně, kde se může nádor ukrývat, při diagnostice poté o detailní charakteristiku již zachyceného nálezu.

Nejzodpovědnějším přístupem je screening doplnit samovyšetřením

Pokud se chcete v souvislosti s prevencí karcinomu prsu chovat co nejzodpovědněji, měla byste kromě pravidelných screeningových vyšetření každý měsíc postupovat i tzv. samovyšetření. Bulka v prsu se totiž může objevit už v době, než se screeningových vyšetření začnete účastnit nebo v intervalu mezi nimi. Každá žena by si ze samovyšetření měla udělat svou každoměsíční rutinu a ideálně po skončení menstruace (tehdy jsou na prsech nejméně patrné hormonální změny) jí věnovat vždy několik minut.

Jak na to? Samovyšetření by mělo začít sebepozorováním nahých prsů v zrcadle (nejprve se svěšenýma a poté se zvednutýma rukama). Můžete si tak totiž všimnout drobných změn na kůži, které mohou být znamením změny struktury prsu – zarudnutí kůže prsu či ďolíčku v něm. Poté přichází fáze vyšetřování prsů vleže vždy na jednom boku krouživými pohyby třemi prsty vždy volnou rukou, vynechána by neměla být ani oblast podpaží (oblast za normálních okolností nehmatných uzlin) a okolí prsů (prsní žláza do něho může přesahovat). Nakonec je vhodné krouživými pohyby prohmatat oba prsy najednou a porovnávat své pocity. Vše se můžete naučit podle vtipně podaného návodu projektu Ruce na prsa.  

Článek připravila: Kristýna Poulová

Zdroje:
https://www.rucenaprsa.cz/jak-se-vysetrit
http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-verejnost--geneticka-zatez
https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/screening/diagnosticke-metody-a-vcasne-odhaleni-zhoubnych-nadoru/
https://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/mammograms/benefits_risks
https://www.breastcancer.org/symptoms/testing
https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/screening/program-screeningu-karcinomu-prsu/
http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-lekare--screeningova-diagnosticka-mamografie
https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/program-preventivnich-prohlidek/
https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/informace-o-prevenci/nadory-prsu/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pred-lecbou/vysetreni/
https://www.lbbc.org/learn/diagnosis-and-testing
https://ww5.komen.org/breastcancer/earlydetectionampscreening.html

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři