Rakovina prsu: Proč zrovna já?

O rakovině prsu jste již jistě někdy slyšeli, ale je něco jiného si přečíst, že jí trpí celebrita, a něco jiného situace, když si tuto diagnózu vyslechnete vy nebo někdo z vašich blízkých. Jednou z prvních otázek ve fázi, kdy se s novou informací teprve vyrovnáváte, je, proč postihla zrovna vás či blízkého člověka. Jak zjistíte na následujících řádcích, odpověď na tuto otázku je málokdy jednoznačná.

Ačkoliv současná medicína dosáhla špičkové úrovně v léčbě rakoviny prsu mimo jiné i proto, že se díky stále cílenějším přípravkům daří zaměřit přímo na mechanismus jejího vzniku, přesnou příčinu vzniku rakoviny se zatím zjistit nepodařilo. Pravděpodobně tu hraje roli celá řada faktorů.

Ze statistik vyplývá, že jen zhruba v 5–10 % případech je možné říci, že rakovina prsu vznikla v souvislosti s dědičnou zátěží. V naprosté většině zbylých případů se jedná o tzv. sporadický výskyt, tedy že k maligním transformacím buněk mohou vést tělesné procesy spojené se stárnutím či různé zevní faktory, případně jejich kombinace.

Jaké rizikové faktory rakoviny prsu se dosud podařilo určit?

 • Ženské pohlaví a hormonální pochody probíhající v ženském těle
  Riziko rakoviny prsu je logicky vyšší u pohlaví, které má plně vyvinutou prsní žlázu, navíc během života ženy probíhá mnoho procesů ovlivněných pohlavními hormony, které působí změny i v prsou. Na riziko vzniku rakovinu prsu může mít tedy negativní vliv například časný začátek menstruace (před 12. rokem života) nebo pozdní přechod (po 55. roce života). Naopak pozitivně, tedy snižovat riziko onemocnění, může působit prodělané těhotenství (ženy, které nemají dětí nebo měly první dítě až po 30. roce života, jsou ve větším riziku než ostatní ženy) či kojení (zvláště pokud je delší než rok). V této souvislosti je třeba upozornit, že k rakovině prsu může přispět i umělá hormonální stimulace, kterou vyvolává například hormonální substituční léčba (zejména kombinovaná léčba estrogeny a gestageny), nebo ta, která se provádí jako příprava k umělému oplodnění (in vitro fertilizaci). Její použití by tedy mělo být vždy uvážlivé.
   
 • Vyšší věk
  Jak již bylo naznačeno výše, s věkem se riziko rakoviny prsu obecně zvyšuje, protože se zvyšujícím se věkem dochází ke vzniku většího počtu genetických mutací, některé z nich mohou vést i ke vzniku rakoviny prsu. Podle American Cancer Society se vyvine jen 1 z 8 případů invazivního karcinomu prsu u žen mladších 45 let, naopak 2 ze 3 případů karcinomů jsou diagnostikovány u žen starších 55 let.
   
 • Dědičnost a rakovina prsu v osobní a rodinné anamnéze
  Pokud dotyčný/á prodělal/a rakovinu jednoho prsu, existuje (asi 3× až 4×) vyšší riziko, že se objeví i v druhém prsu nebo znovu v jiné části prsu rakovinou už postiženého. Stejně tak pokud se tato diagnóza objevila u vašich přímých příbuzných, riziko se u vás také zvyšuje, obzvlášť když bylo diagnostikováno dříve než příbuzný/á dosáhl/a svých 40. narozenin (pokud se objeví u jedné ženské příbuzné v první linii, pak se až zdvojnásobuje, pokud dokonce u dvou, pak je pětinásobně větší). V tomto případě vzniká podezření, že se může jednat o výsledek dědičné zátěže např. v podobě mutací genů BRCA1 a BRCA2, o ní podrobněji níže.
   
 • Změny v tkáni prsu
  Riziko rakoviny prsu může zvyšovat nadměrný růst normálně či abnormálně vypadajících buněk prsní tkáně, včetně situace, kdy je u dotyčné/ho diagnostikováno benigní onemocnění zasahující prsní tkáň.
   
 • Hustota prsní tkáně
  Lidé s větší hustotou prsní tkáně (tzv. denzními prsy) jsou ve vyšším riziku rakoviny prsu, mimo jiné i proto, že na mamografu je nádor špatně viditelný.
   
 • Ozáření hrudníku
  Při ozáření hrudníku se zvyšuje riziko rakovinu prsu, zejména podstoupíte-li ho ve věku, kdy se prsy teprve vyvíjejí.
   
 • Nadváha či obezita po přechodu a nedostatek pohybu
  Tukové buňky produkují hormon estrogen – pokud se jejich počet zvyšuje a nadváhou či obezitou trpíte léta, může to mít vliv i na vznik rakoviny prsu.
   
 • Alkohol
  Hladinu hormonů v těle, tedy i riziko rakoviny prsu, může zvýšit i pravidelná konzumace alkoholických nápojů. Ženy, které si dopřávají 3 a více alkoholických nápojů týdně, mají o 15 % vyšší riziko rakoviny prsu.
   
 • Nízká hladina vitaminu D a vystavení světlu v noci
  Přibývají důkazy o tom, že ženy s nízkou hladinou vitaminu D v krvi jsou ve větším riziku rakoviny prsu. Vitamin D může hrát roli v kontrole růstu buněk prsní tkáně. Vyšší riziko rakoviny prsu se také prokázalo u těch lidí, kteří pracují v noci, netvoří se u nich totiž dostatek hormonu melatoninu.

Co dělat při dědičném riziku rakoviny prsu?

Pokud se v rodině opakovaně vyskytují nádory prsu či vaječníků, oboustranné nádory, vícečetné nádory nebo nádory v mladém věku do 40 let, může vám lékař doporučit genetickou konzultaci. Poté se můžete sami rozhodnout, zda se na ni objednáte.

Na ni byste měli být vybaveni také údaji o svém onemocnění (lékařskou zprávou, výsledky vyšetření). Na základě rozpravy s genetikem, který rozebere váš rodokmen s ohledem na výskyt těchto zhoubných onemocnění, vám případně může být doporučeno genetické testování. Před jeho podstoupením je nutné podepsat informovaný souhlas.

Testování v rodině je nejvhodnější začít od člena rodiny s diagnózou nejtypičtějšího nádoru pro daný dědičný syndrom. Obvykle trvá dlouho, než je odhalena jedna či více mutací, poté se provádí tzv. prediktivní testování, tedy daná mutace či dané mutace se hledají u přímých příbuzných, což trvá o poznání kratší dobu.

Výsledkem testování je zpráva, z níž vyplývají rizika pro každého testovaného člověka, její součástí je i návrh preventivních opatření. (Více o prevenci u lidí s dědičnou zátěží v kapitole Nebojte se (samo)vyšetření prsu!).

Při testování se hledají mutace v genech, které jsou známé v souvislosti s vysokým rizikem výskytu rakoviny. Může jich být více (může se jednat o tzv. polygenní dědičnost) nebo může být nalezena jen jedna (jde o tzv. monogenní dědičnost).

Nejtypičtějším příkladem jsou mutace v genech BRCA1 a BRCA2. Tyto geny máme v naší genetické výbavě všichni, jsou zodpovědné za dělení buněk a opravu jejich genetického poškození. Pokud kvůli mutaci nefungují, jak mají, může to vést až k hromadění genetických chyb a ke vzniku rakoviny. Riziko rakoviny prsu u průměrné ženy v průběhu života dosahuje 12 %, u nositelky jedné z mutací může stoupnout až na 72 %. Už se vám nezdá tolik probírané preventivní odstranění prsů Angeliny Jolie tak radikální?

Článek připravila: Kristýna Poulová

Zdroje:
http://www.mamo.cz/res/file/dokumenty/dedicna-dispozice-k-nadorum-prsu-a-vajecniku-mou-2006.pdf
https://www.breastcancer.org/risk/factors
https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/geneticka-rizika-vzniku-nadoru/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pred-lecbou/vysetreni/karcinom-prsu-rizikove-faktory-soucasny-pohled-na-klasifikaci-prinos-histologick/
https://ww5.komen.org/BreastCancer/LowerYourRisk.html

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři