Po léčbě rakoviny prsu: Co dál?

Někdo se cítí po léčbě rakoviny posilněn zkušeností, která mu přeskládala jeho životní priority, všichni, kdo léčbu podstoupili, se ale obávají návratu nemoci. Proč onkologové nemluví o uzdravení a co dělat, když se rakovina vrátí nebo byly vyčerpány její léčebné možnosti?

Proč se po úspěšné léčbě nemluví o uzdravení?

Po dokončení zajišťovací léčby rakoviny zůstáváte v pravidelném sledování buď vašeho onkologa, nebo praktického lékaře (v rámci tzv. dispenzární péče). První dva až tři roky byste měli kontrolu u něj podstoupit v tří- či čtyřměsíčních intervalech, čtvrtý a pátý rok v půlročních intervalech a poté již jen jednou ročně. Pravidelně byste měli absolvovat také mamografické či ultrazvukové vyšetření prsu. Kromě toho byste neměli zapomínat ani na každoměsíční samovyšetření.

Cílem sledování je jednak zvýšit pravděpodobnost včasného zachycení návratu nemoci, odhalit včas případný druhostranný nádor nebo jinou třeba i nenádorovou nemoc a také řešení nežádoucích účinků, které se mohou objevit až dlouho po ukončení léčby. U jedné až dvou z desíti žen operovaných pro zhoubný nádor prsu se může objevit tzv. lymfedém, otok paže způsobený odstraněním mízních uzlin z podpaží. Pokud vám tedy byly uzliny odstraněny a náhle vám začala otékat paže či jste začala cítit napětí a bolest, měla byste ihned navštívit svého lékaře.

V prvních letech po léčbě je vaším hlavním úkolem se co nejrychleji opět zařadit do aktivního života. K tomu vám může pomoci zejména vaše rodina. Usnadnit vám to může například i pobyt v lázních, který vám rok po úspěšném ukončení léčby hradí vaše zdravotní pojišťovna. Návratem do pracovního procesu vás provede brožurka od organizace Amelie, z. s.

Pro mnoho pacientů je hranice pěti let od úspěšného ukončení léčby znamením, že riziko návratu nemoci je nízké, protože naprostá většina nádorových onemocnění se vrátí do této doby. Váš lékař se bude vyhýbat tomu, mluvit o vašem stavu jako o uzdravení. Nikdy totiž není možné ověřit, že jsou všechny nádorové buňky z vašeho těla nenávratně pryč, lékař může pouze konstatovat, že u vás nevidí žádné známky nemoci, a jste tedy ve stavu tzv. remise. Pacient, který úspěšně absolvoval léčbu rakoviny prsu, je totiž do konce života v riziku návratu nemoci, i když je často velmi nízké.

Když se rakovina prsu vrátila...

Ačkoliv pravidelné sledování snižuje pravděpodobnost návratu nemoci, zcela ji neeliminuje, pouze zvyšuje šanci, že ji lékař objeví dříve, než byste se na něj sami obrátili. Máte-li v období mezi kontrolami podezření (viz více v článku Jaké jsou příznaky rakoviny prsu?), že se nemoc vrátila, měli byste lékaře vyhledat co nejdříve.

Pokud má lékař podezření na návrat nemoci, může vám doporučit podstoupit další vyšetření pro potvrzení jeho podezření, například další zobrazovací vyšetření nebo biopsii (o nich více viz Nebojte se (samo)vyšetření).

Léčba tzv. recidivy onemocnění, která je již opět v rukou klinického onkologa, bude záležet na řadě faktorů, zejména na jeho rozsahu, skutečnosti, zda je nádor hormonálně závislý, typu léčby, kterou jste užívali při předchozím nádorovém onemocnění, a na vašem celkovém zdravotním stavu. Kromě již zavedené léčby existuje i možnost získat přístup k nové experimentální léčbě. Promluvte si se svým lékařem, zda je možné, abyste byli zařazeni do některé z momentálně probíhajících klinických studií.

Pokud se jedná o návrat zatím omezený na oblast prsu, obvykle se začíná operací (jestliže bylo původně odstraněno jen ložisko s lemem zdravé tkáně, přistupuje se většinou k odstranění celého prsu a podpažních uzlin), po níž může následovat ozáření (pokud jste ho již neabsolvovali) či zajišťovací chemoterapie, případně cílená léčba.

Zasahuje-li navrácená nemoc i oblast podpažních uzlin, léčba je obvykle zahájená systémovou terapií. Následně jsou uzliny operačně odstraněny a poté obvykle následuje ozáření či další systémová léčba.

Nejméně příznivou variantou je návrat nemoci v podobě metastatického postižení, kdy se nádorové buňky našly i v jiných orgánech. Bohužel v tomto stavu lze usilovat už jen maximálně o prodloužení života v co nejlepší kvalitě a je nutné ulevovat od nepříjemných příznaků onemocnění. To se ale často daří po dlouhou dobu.

Když se možnosti léčby vyčerpaly...

V případě, že již neexistují možnosti aktivní protinádorové léčby, nastupuje tzv. paliativní léčba, která není zaměřena pouze na nádor, ale i například na léčbu bolesti související s onemocněním nebo výživu pacienta.

Někdy se hovoří o tzv. paliativní protinádorové léčbě, jejíž pomocí lze dosáhnout zmenšení nádoru, zastavení jeho růstu či zabránění dalšího šíření nemoci, což vede k prodloužení života pacienta. Důležité je, abyste s lékařem vždy hovořili o tom, zda u vás přínos protinádorové paliativní léčby převyšuje její nežádoucí účinky. Pokud nikoliv, je obvykle nutné přejít na tzv. symptomatickou paliativní péči. Díky ní lze dosáhnout již jen mírnění obtíží, které nádor působí, a co nejdelšího udržení dobré kvality života. Jejím smyslem je tedy včas zachytit a řešit potíže spojené s nemocí.

Spolu se svými blízkými byste v tomto okamžiku měli probrat, zda o vás může být dobře postaráno v domácím prostředí, využijete některé ze služeb domácí ošetřovatelské či hospicové péče či budete raději pod stálou kontrolou zdravotníků přímo v hospici. Pokud se vašemu lékaři nedaří zvládnout vaše bolesti, můžete využít ambulancí léčby bolesti, případně na některých místech republiky dostupné ambulance paliativní medicíny.

Ač se na první pohled může zdát, že ukončení aktivní protinádorové či paliativní protinádorové léčby chce většina nemocných za každou cenu odvrátit, protože je koncem všech nadějí na vyléčení, opak je pravda. Rytmus jejich života v poslední době určovaly kontroly u lékaře, aplikace léčby či hospitalizace místo toho, aby měli čas pro své blízké a přátele. Řadě z nich to poskytne prostor pro věci, kterých si v životě váží nejvíce. 

Článek připravila: Kristýna Poulová

Zdroje:
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/#sledovani
https://www.cancer.net/research-and-advocacy/asco-care-and-treatment-recommendations-patients/follow-care-breast-cancer
https://www.cancer.net/survivorship/follow-care-after-cancer-treatment/importance-follow-care
https://www.webmd.com/cancer/remission-what-does-it-mean
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/recurrent-breast-cancer/diagnosis-treatment/drc-20377141?p=1
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/po-lecbe/prevence-navratu-nemoci/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/po-lecbe/ukonceni-neuspesne-lecby/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/paliativni-pece-1/paliativni-medicina/#ukonceni
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pece-o-pacienta/paliativni-pece-1/paliativni-medicina/

Zaregistrujte se 
k odběru zpravodaje

Partneři